Kollektiv skuld  2011-06-12 kl. 18.00

Kollektiv skuld 2011-06-12 kl. 18.00

0 0 9 years ago
Människan tycks vara benägen att utdela kollektiv skuld, samtidigt som det betraktas som orimligt. Men finns det situationer där individen bör ta på sig kollektiv skuld eller fördöma det kollektiv man tillhör? Gäster: Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Dilsa Demirbag-Sten, författare och debattör och Lasse Dencik professor i socialpsykologi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Find us on Facebook